Generalforsamling, Den 8. marts klokken 20:00 – 22:00

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling for Coding Pirates Sorø.

Forsamlingen bliver afholdt onsdag d. 8. marts fra kl. 20-22 på værkerne, lokale 302 på 2. sal i Sorø.

Find os her

Dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Vel mødt
Formanden i Coding Pirates Sorø

Opstart den 18-02-17

Hej Alle

Så blev sæsonen skudt igang.

Vi lavede en lille skattejagt for, at rystebørnene sammen.
Der efter arbejdede vi med code.org og scratch.
Præsentationen kan du se her = Introduktion forår 2017

Vi beklager der lige var lidt forvirring over hvor møde steder var. Dette var grundet vinterferien, så skolen havde ikke åbent. Denne information kom lidt sent og skabte lidt forvirring.

Fremadrette er det Borgerskolen på aleen 8, i Sorø, fuldstændigt som det plejer.

I kan følge vores kalender her for tider og arrangementer. Denne kalender bliver opdateret, så snart at der kommer noget på programmet.

“Her og nu” ændringer og informationer vil blive skrevet på Facebook. Alt andet kommer op her på hjemmesiden. Dvs. opgaver fra dagene bliver lagt op her på siden og informationer vil være til at finde her.

Forældre informationer sørger Charlotte for, at sende ud til jer. ( en nye e-mail bliver snart oprettet hertil. )